Công nghệ xử lý rác thải nguy hại và nước thải rỉ rác

Ô nhiễm từ rác thải đối với nguồn nước ngày càng nguy cấp . Với công nghệ xử lý rác thải nguy hại, nước thải rỉ rác ở nước ta chủ yếu là chôn lấp, thời thiết nước ta rất khắc nghiệt nên cần có biện pháp xử lý nước thải rỉ rác và nước thải nguy hại kịp thời.

xu ly rac thai nguy hai

xử lý rác thải nguy hại

Các nguồn thải bao gồm:

–         Phân hủy của các hợp chất từ các bể kị khí làm nước rỉ ra, bên cạnh đó các nguồn nước mua nước sinh hoạt kèm theo rác thải đổ về.

–        Nước thải có các tính chất là các chất hữu cơ hòa tan.

Công trình xử lý rác thải  phải kết hợp với xử lý nước thải và phải giảm hạn chế sử dụng hóa chất đến mức tối thiểu  gây ô nhiễm thứ cấp. Vì thế để xử lý được cần phải trải qua quá trình tính toán kỹ lưỡng và rất chu toàn.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Add a Comment