Các loại chất thải y tế

1. Chất thải lây nhiễm :

a. Chất thải sắc nhọn loại A: Là chất thải có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, có thể nhiễm khuẩn, bao gồm : bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, lưỡi dao mỗ, cưa, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác sử dụng trong các hoạt động y tế.

b. Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn loại B: là chất thải bị thấm máu, thấm dịch sinh học từ cơ thể người và có thể phát sinh từ buồng bênh cách ly.

c. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao loại C : là chất thải phát sinh trong phòng xét nghiệm như bệnh phẩm, dụng cụ dựng và dính bệnh phẩm.

d. Chất thải giải phẫu: bao gồm các bộ phận,mô, cơ quan, của cơ thể nhau thai, con người cũng như xác động vật thí nghiệm.

2. Chất thải hóa học lây nhiễm :

a. Dược phẩm quá hạn, kém chất lượng không còn khả năng sử dụng .

b. Chất hóa học nguy hại sử dụng trong y tế

c. Chất gây độc cho tế bào gồm vỏ chai lọ dựng thuốc, dụng cụ dựng thuốc gây độc tế bào và các chất tiết ra từ người bệnh được điều trị bằng hóa trị liệu.

d. chất thải chứa kim loại nặng: thủy ngân từ nhiệt kế, huyết áp kế thủ ngân bị vỡ, chất thải từ hoạt động nha khoa, cadimi(cd) từ pin, ác qui. chì từ tấm gỗ bọc chì  hoặc vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tai xạ từ các khoa chuẩn đoán hình ảnh, xạ trị .

3. Chất thải phóng xạ

chất thải phóng xạ gồm các chất tahir phóng xạ rắn, lỏng khí phát sinh từ các hoạt động chaunr đoán điều trị nguyên cứu và sản xuất

4. bình chứa áp suất :

Bao gồm bình đựng oxy, CO2 , bình ga, bình đựng khí các bình này dẽ gây cháy gây nổ khi thiêu đốt.

5. Chất thải thông thường là chất thải không chứa các yếu tố lây nhiễm, hóa học nguy hại, phóng xạ dễ chất nỗ bao gồm:

a.chất thải sinh hoạt phát sinh từ các buồng bệnh ( trừ các buồng bệnh cách ly)

b. Chất thải phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế cao như các chai lọ thủy tinh, chai huyết thânh các vật liệu nhựa các laoij bột bó trong gẫy xương kín. Những chất thải này không được dính máu , dịch sinh học và các nguy hại  chất hóa học

c. Chất thải phát sinh từ các công việc chính : giây báo tài liệu vật liệu đóng gói thungd các tông, túi nilon túi đựng phim.

d. các chất ngoại cảnh: lá cây và rác từ cá vùng ngoại cảnh.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Các loại chất thải y tế , 5.0 out of 5 based on 1 rating

Add a Comment