Xử lý rác thải nguy hại trong nền công nghiệp hiện đại

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kinh tế nước ta ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh, hội nhập kinh tế được mở rộng . Vì vậy, đất nước ta ngày càng thu hút được vốn đầu tư trong và ngoài nước, các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực đó thì cũng còn tồn tại nhiều vấn đề tiêu cực – đặc biệt là hoạt động phát thải rác thải của con người không có ý thức, không khoa học gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

xu ly chat thai

Rác thải là chất thải được thải ra ngoài môi trường từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất chủ yếu từ con người chúng ta mà không được sử dụng hoặc là chúng không còn hữu dụng đối với con người.

Nguồn gốc phát sinh rác thải rất đa dạng và phong phú:

Từ các khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ các khu chung cư, căn hộ.

Từ các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí.

Từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Từ các hoạt động công nghiệp…vv

Thành phần tính chất rác thải cũng đa dạng và phức tạp nên việc xử lý rác thải cũng gặp nhiều vấn đề như : do điều kiện thời tiết, địa hình, khí hậu, trình độ, năng lực kỹ thuật của người xử lý và ý thức chung của mỗi con người chúng ta làm cho quá trình phân loại, thu gom , vận chuyển và xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn.

Công ty môi trường Ngọc Lân : chuyên xử lý về chất thải rắn nguy hại trên phạm cả nước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Add a Comment