Kết luận và kiến nghị về công nghệ đốt chất thải

Kết luận

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đốt chất thải nhiệt phân trên lò đốt tĩnh 2 cấp để xử lý chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp là phù hợp với điều kiện ở nước ta hiện nay và phù hợp với xu thế của thế giới.

2. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đã xác định được các thông số chính có ảnh hưởng đến quá trình cháy là nhiệt độ, lượng oxy cung cấp cho lò và thành phần tính chất của chất thải đem đốt.

3. Từ kết quả nghiên cứu trên mô hình pilot, tác giả đã xác định được quy luật quan hệ giữa các yếu tố trên, từ đó xây dựng được các công thức thực nghiệm có thể áp dụng để tính toán, thiết kế lò đốt tĩnh 2 cấp theo nguyên lý nhiệt phân một cách nhanh chóng và hiện đại.

4. Lò đốt được tính toán, thiết kế bằng các công thức thực nghiệm do tác giả đề xuất đảm bảo công suất đốt theo thiết kế, đồng thời có hiệu quả cao. Kết quả này không những được chứng minh khi đốt ở quy mô pilot mà còn kiểm chứng trên mô hình thực tế, vì vậy có độ tin cậy cao.

5. Chí phí xây lắp và vận hành hệ thống rẻ hơn nhiều so với lò ngoại nhập có công suất tương đương.

6. Kết quả nghiên cứu cho thấy lò đốt tĩnh 2 cấp để xử lý chất thải nguy hại và chất thải nguy hại có nhiều ưu điểm nổi bật. Vì vậy, việc đầu tư các lò đốt quy mô vừa và nhỏ phục vụ cho vùng công nghiệp, khu công nghiệp hoặc xử lý tại chỗ để giảm bớt những áp lực ngày càng tăng về chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại là hoàn toàn phù hợp với điều kiện của nước ta hiện nay.

xu ly chat thai  xu ly chat thai

Kiến nghị

Tác giả mong muốn được kết hợp với các cơ sở và các địa phương có chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp triển khai công nghệ xử lý ở quy mô vừa và nhỏ nhằm hạn chế các ảnh hưởng do chất thải rắn ngày càng tăng ở nước ta hiện nay.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Add a Comment