Xử lý bùn thải

Nhận vận chuyển xử lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải thường phát sinh ra một lượng lớn bùn thải trong quá trình xử lý nước thải. Lượng bùn này cần phải ký hợp đồng với các cty môi trường có giấy phép vận chuyển