Category: Vận chuyển rác thải

THU GOM VẬN CHUYỂN XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Ở BẠC LIÊU

Công ty chúng tôi chuyên vận chuyển xử lý rác thải nguy hại ở Bạc Liêu. Với số lượng xe chuyên dụng hiện đại, chúng tôi luôn đáp ứng mọi nhu cầu xử  lý chất thải nguy hại của quý khách… Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên vận chuyển, thu gom và xử lý chất thải nguy