Category: Vận chuyển rác thải

Công ty môi trường nhận thu gom và vận chuyển xử lý chất thải nguy hại

Vận chuyển xử lý chất thải nguy hại – Công ty môi trường Ngọc Lân trong những năm qua đã vận chuyển xử lý rác thải nguy hại cho rất nhiều doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương, TP.HCM. Với số lượng xe chuyên dụng hiện đại, chúng tôi

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận thu gom và vận chuyển rác thải

Công ty môi trường Ngọc Lân được thành lập từ năm 2003 với đội ngũ công nhân viên chức chuyên nghiệp cùng với trang thiết bị ,phượng tiện vận chuyển thu gom rác hiện đại chuyên xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu công nghiệp như khu công nghiệp Bình Dương, khu công